Wie is STAK?

Vrijwilliger worden?

STAK is op zoek naar vrijwilligers voor dinsdagavond, woensdag, donderdagavond of vrijdagavond, zaterdagochtend en -avond.

Heb jij interesse?

Wie is STAK?

De “Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten” (STAK) is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers komen veelal uit Zoetermeer, maar ook wel van buiten Zoetermeer.

STAK houdt zich al tientallen jaren bezig met vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking die woonachtig zijn in Zoetermeer en omstreken.

De stichting dankt haar (voort)bestaan aan haar vrijwilligers, donateurs en vrienden van de stichting alsmede een jaarlijkse gemeentelijke subsidie.

De STAK is gevestigd in de school Wereldwijs aan het Kerkenbos 28, 2716 PH in de wijk Meerzicht in Zoetermeer.
(Gebruikt u een navigatiesysteem dan kunt u beter HOEVENBOS invoeren)
wegwijzer Kerkenbos kaartje dat de locatie aangeeft.

Wat doet STAK

STAK biedt al tientallen jaren wekelijks verschillende vrijetijdsactiviteiten aan zoals:

  • Muziek (zowel muzikale vorming als het orkest “De vrolijke Noot”)
  • De Vrijdag Avond Klup (VAK); dan is er ook computerclub
  • De maandelijkse disco
  • Het herfstkamp
  • Speel-o-theek Meerspel (uitlenen van aangepast speelgoed en ontwikkelingsmateriaal)
  • Feesten zoals het Sinterklaas-, Kerst- en carnavalsfeest
  • Elke donderdag sport voor jong en ouder met een beperking. Zie voor het actuele programma de pagina Sport op de website.

Voor bovenstaande activiteiten zijn wekelijks enthousiaste vrijwilligers in touw om de deelnemers aan de aangeboden activiteiten mee te laten doen. De sport wordt georganiseerd door onze samenwerkingspartner Sportwise Connection Zoetermeer.

Om een ieder op tijd en op een vertrouwde manier aan de activiteiten te kunnen laten deelnemen, beschikt STAK over twee aangepaste rolstoelbussen die voldoen aan de norm van Veilig Verkeer Rolstoelinzittenden (V.V.R.). Vrijwillige chauffeurs besturen deze bussen.

Zoetermeerpas

Veel deelnemers aan de activiteiten van de STAK hebben een minimum inkomen, een uitkering of wonen nog thuis bij de ouders/verzorgers. De STAK heeft dan ook als uitgangpunt om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden.

Velen maken ook gebruik van de ZoetermeerPas waarmee ook korting kan worden verkregen op de eigen bijdrage voor deelname aan activiteiten van de STAK.  Er moet bij aanmelding dan nog wel voldoende saldo op de pas staan.

De ZoetermeerPas is een gratis digitale voordeelpas voor inwoners van Zoetermeer met een minimum inkomen.
U dient de Zoetermeerpas zelf aan te vragen en/of te beheren.

Geschiedenis

STAK komt voort uit de Stichting ter Behartiging van de Belangen van Verstandelijk Gehandicapten (BBV) die in 1973 door ouders van verstandelijk gehandicapten is opgericht. Deze ouders hebben na 25 jaar werken (op vrijwillige basis) ervoor gezorgd dat er een aantal voorzieningen voor deze  doelgroep in Zoetermeer is gerealiseerd. Zo zijn in Zoetermeer in de loop der tijd twee gezinsvervangende tehuizen (Weteringdreef en Cadmiumgeel), een logeerhuis (Tempelberg), een peuterspeelzaal (Kiekeboe) en een kinderdagverblijf (Bolsterberg)  gerealiseerd. Ook begonnen deze ouders tal van vrijetijdsactiviteiten te organiseren, want die waren er niet voor hun kinderen.

In de loop der tijd zijn door allerlei ontwikkelingen in de sector (bezuinigingen, fusies) enkele voorzieningen veranderd, opgegaan in een ander geheel of soms verdwenen.

Zo is op 1 januari 1998 de Stichting ter Behartiging van de Belangen Verstandelijk Gehandicapten voor Zoetermeer en omstreken (BBV) gefuseerd met de Stichting De Hoven te Naaldwijk en de Van der Woudenstichting te Delft. Deze stichtingen gaan verder onder de naam IPSE (Ipse de Bruggen).

Het logeerhuis aan de Tempelberg is wegens bezuinigingen opgeheven. In plaats van het gezinsvervangend tehuis aan de Weteringdreef is aan de Langeberg een nieuwe woonvoorziening voor 24 personen gerealiseerd.

De peuterspeelzaak Kiekeboe en het kinderdagverblijf de Bolsterberg zijn opgegaan in een kinderdagcentrum welke de naam Bolsterberg heeft behouden.

Bij de oprichting van de stichting Ipse is de organisatie van de vrijetijdsactiviteiten zelfstandig doorgegaan onder de naam “STichting AKtiviteiten verstandelijk gehandicapten” (STAK).

STAK stelt zich tot doel om mensen uit de doelgroep ontspanningsactiviteiten aan te bieden in hun vrije tijd. Hierdoor worden zij in staat gesteld om zich persoonlijk verder te ontwikkelen en, net als iedereen, hun vrije tijd plezierig door te brengen.

Doelstellingen

De “Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten” (STAK) heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en de maatschappelijke deelname van personen met een verstandelijke beperking, dan wel met een ontwikkelingsachterstand door andere oorzaken. Zij verwezenlijkt dit doel door het ontwikkelen, initiëren en in stand houden van vrijetijdsactiviteiten ten behoeve van de doelgroep.